Algemeen werk gaat op 8 mei weer van start!

Oproep aan alle leden die staan ingeroosterd voor het algemeen werk
Het bestuur heeft besloten dat het algemeen werk op de zaterdagochtenden op een verantwoorde manier weer een aanvang kan nemen. Met dien verstande dat het vooralsnog op puur vrijwillige basis zal zijn.
U wordt dus niet verplicht maar stellen het wel op prijs wanneer u hieraan deelneemt.

Groepsvorming zullen we vermijden door de werkzaamheden in ploegjes van ten hoogste 2 man/vrouw te laten bestaan en de coronaregel van 1.5 meter afstand te respecteren.
Koffiedrinken en de werkindeling zal buiten de kantine gebeuren.

De eerste werkbeurt is dus op zaterdagochtend 8 mei (en dus niet op 9 mei zoals in de laatste nieuwsbrief stond) voor ploeg 1. De aanvang is zoals voorheen om 09.30 uur.
Raadpleeg het werkrooster op welke zaterdagochtend u staat ingedeeld.
kunt het werkrooster raadplegen in het alleen voor tuinleden toegankelijke gedeelte van onze website (Voor Tuinleden – Algemeenwerk 2021) of in de Wherewijzer (2021/nummer 1).

Heeft u nog vragen over deze mededeling mail dan:
tuinennatuur@tuinverenigingdefenix.nl of per telefoon: 06-2286 3094