Ontheffing gebruik apparatuur

Aanvragen ontheffing (de spelregels)
In de Algemene Ledenvergadering is besloten dat voor elektrisch aangedreven apparatuur dezelfde voorwaarden, zoals omschreven in de reglementen, gelden als voor motorisch aangedreven apparatuur. Ook is in de vergadering aangegeven, dat ontheffing aangevraagd kon worden bij het bestuur. De afgelopen periode leidde aan aantal aanvragen tot een discussie. Om duidelijkheid te geven wanneer men een ontheffing kan krijgen voor het gebruik van motorisch en elektrisch aangedreven apparatuur heeft het bestuur de volgende criteria vastgesteld.  

 • Van 1 november tot en met 31 maart is er geen ontheffing nodig en is eenieder vrij om aan de tuin en/of bouwsels te werken.
   
 • Tijdens het seizoen van 1 april tot en met 31 oktober is volgens het tuinreglement art.6.-lid 6l en het besluit van de Algemene Leden Vergadering het gebruik van alle elektrische ,motorische en accugereedschappen toegestaan op; 
  Maandag tot en met Vrijdag van 10.00 uur-12.00 uur en van 16.30 uur – 19.00 uur.
  Zaterdag van 10.00 uur – 14.00 uur
   
 • In de maanden Juni-Juli-Augustus wordt er geen ontheffing gegeven op zaterdags (na 14.00 uur) en zondags m.u.v. calamiteiten zoals b.v. inbraakschade ,stormschade.
   
 • Tijdens de maanden April-Mei-September-Oktober kan er ontheffing worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het opzetten nieuw tuinhuis, het laten doen van groot onderhoud door een aannemer/schilder en door tuinders met een duidelijk plan. Ook voor groot onderhoud van de tuin kan in deze maanden ontheffing worden aangevraagd. Voor regulier onderhoud wordt geen ontheffing verleend, dat kan prima in de vastgestelde tijden.

Ontheffing moet ten minste 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden d.m.v. een formulier op de website worden aangevraagd. (link naar het formulier) De Bouwcommissie (BC) of de Tuin- en Natuurcommissie (TNC) beoordeelt of ontheffing wordt verleend.

Ontheffing gebruik motorisch en elektrisch apparatuur

Aanvraag ontheffing voor het gebruik van motorisch en elektrisch aangedreven apparatuur
Datum werkzaamheden (max. drie data)
Datum
Datum