Aanmeldingsformulier

Jaarlijkse Fenix BBQIk wil graag deelnemen aan de jaarlijkse Fenix BBQ op zaterdag 7 september 2024 - aanvang 17.00 uur.

Per tuinder max. 1 introducé.
Eigen bijdrage is € 15,00 per persoon.

Het bedrag van - aantal personen x € 15,00 - graag vóór maandag 26 augustus 2024 overmaken naar
rekening NL85 INGB 0002672683 o.v.v. activiteit, naam en tuinnummer.
De aanmelding is pas compleet als uw betaling is bijgeschreven.