Cameraprotocol


De beveiligingscamera’s zijn geïnstalleerd. Met behulp van 3 camera’s worden beelden opgenomen gericht op de parkeerplaats, verenigingsgebouw en werkplaats.
In een protocol zijn de taken, verantwoordelijkheden en procedures m.b.t. cameratoezicht vastgelegd. Het protocol is mede gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.).

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen de beelden van de camera’s kan bekijken. Alleen bestuursleden kunnen de beelden bekijken. Dat zal alleen gebeuren als er een incident heeft plaats gevonden. Zij tekenen een “Akte van geheimhouding”.

Ook wordt er een logboek voor onderhoud en storingen en een logboek formulier incidenten bijgehouden.
Wilt u het protocol lezen, klik dan HIER