Doelstelling van de vereniging

Tuinvereniging “de Fenix”
“De Fenix” is een tuinvereniging met de nadruk op tuinieren.
We zijn met zo’n 130 leden een kleine gemeenschap. En net als in een straat of in een woonblok houden we rekening met elkaar. We behandelen elkaar met respect. Zorgen ervoor dat iedereen kan genieten van zijn tuin. Dat doet ieder op zijn eigen manier. De één heeft een moestuin en komt alleen op het complex om zijn tuin te onderhouden en natuurlijk te oogsten. De ander heeft een siertuin met mooie bloemenperken en misschien een stukje gras. Een tuin om heerlijk in te relaxen en de dag door te brengen.
Het doel
van de vereniging is omschreven in de statuten.

Doel van tuinvereniging De Fenix

De statuten zijn het handboek van de vereniging. De belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen binnen de vereniging zijn hierin vastgelegd. Onze statuten zijn bij notariële akte vastgelegd. Ze omschrijven onder andere het doel van de vereniging, de verplichting van de leden ten opzichte van de vereniging en de wijze waarop de Algemene Leden vergadering bij een wordt geroepen. Een wijziging van de Statuten kan alleen in de ledenvergadering worden genomen. Een wijziging gaat pas in als deze door de notaris is vastgelegd en gemeld bij het Handelsregister.
Als je een tuin bij de vereniging in gebruik neemt, wordt je automatisch lid van de vereniging en daarmee accepteer je de statuten en moet je deze respecteren.


Hoe bereiken we dat doel?

In artikel 2 van de statuten staat beschreven welk doel onze vereniging zich heeft gesteld en hoe we dat willen realiseren. Of met andere woorden; ‘Wat willen we bereiken met onze vereniging en hoe willen we dat doen”.
Eén van de uitgangspunten is dat de vereniging het tuinieren wil bevorderen als ontspanning, door bijvoorbeeld het kweken van bomen, planten, groenten en fruit. Het is niet de bedoeling dat de tuin wordt gebruikt als een camping of speeltuin.

Met camping wordt bedoeld, dat men geen tent of caravan op de tuin mag plaatsen. Overnachten mag
wel in een tuinhuis, in de periode tussen 1 april tot en met 30 september, maar dan wel na het aanvragen van een vergunning. Deze kan bij het bestuur worden aangevraagd.
Met speeltuin wordt bedoeld dat er geen overlast gevende speeltuigen op de tuin mogen worden geplaatst.
Een kinderbadje met een maximale doorsnede van 180 cm en een hoogte van maximaal 40 cm
mag wel, maar groter niet. Een schommel voor de kleintjes mag wel, maar bijvoorbeeld een speeltoestel met o.a. een klimtoren en een schommel weer niet.

Een ander uitgangspunt is dat men de overige tuinders op welke wijze dan ook geen overlast bezorgt.
Uiteraard geldt dat niet alleen voor de tuinder, maar ook voor het bezoek dat hij ontvangt. Naar de radio of muziek luisteren mag natuurlijk, maar dan wel zo dat dit niet hinderlijk is voor de buren. We hebben ook afspraken gemaakt over wanneer men bijvoorbeeld een motormaaier mag gebruiken.

We doen het samen

Het onderhoud aan het tuinpark wordt door de leden gedaan. Het onderhoud gebeurt tijdens het algemeen werk. Ieder lid, die jonger is dan 70 jaar, helpt tijdens het algemeen werk mee aan het onderhouden van het tuinpark. De recreatie- en kantinecommissie organiseert regelmatig diverse activiteiten waar de tuinders aan deel kunnen nemen. Deelnemen aan het algemeen werk is verplicht, deelnemen aan de andere activiteiten natuurlijk niet. Maar dat is wel een leuke en gezellige manier om andere tuinders te leren kennen.

Het bestuur